Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2014

barb122
3226 629b
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo

May 13 2012

barb122
3124 9486
Reposted fromblah blah
barb122
3306 b83e
Reposted fromgoosiak goosiak
barb122

February 21 2012

barb122
1587 8c73
Reposted fromkarant karant
barb122
Człowiek jak się chujem urodzi to kanarkiem nie umrze!
Reposted fromkrzysk krzysk

February 02 2012

barb122
3508 d48b
och, wow!
Reposted frominvisible-twelve invisible-twelve
barb122
Dbaj o teraźniejszość, przeszłości nie zmienisz.
Reposted frommefir mefir
barb122

January 31 2012

barb122
5606 b9fc
CAN'T FAP

Reposted frommymajo mymajo
barb122
5777 07d7
Reposted frommymajo mymajo
barb122
Pod osłoną ciemności ludzie robią rzeczy, których nigdy by nie zrobili, w blasku dnia.Decyzje wydają się rozsądniejsze. Ludzie czują się odważniejsi. Ale kiedy wstaje słońce, musisz wziąć odpowiedzialność za to, co robiłeś, gdy było ciemno. I mierzysz się z zimnym, nieprzyjemnym światłem dnia.
— Greys Anatomy
Reposted fromzycie zycie

December 24 2011

barb122
Play fullscreen
Reposted fromRedPenny RedPenny
barb122

December 17 2011

barb122


ukradnij mnie na zawsze .
Reposted fromnotoverwhelmed notoverwhelmed
barb122
7855 1bff
Reposted fromzgorzkniala zgorzkniala

November 26 2011

barb122
4823 db95 500
Reposted fromblond blond

November 22 2011

barb122
Śmieszą. Wkurzają. Rozbawiają.
Są świetnymi kumpelami. Potrafią słuchać. Można im się zwierzać.
Ale nigdy nie będą najważniejsze.
I w końcu przestają być potrzebne.
— wariatki
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave

November 19 2011

barb122
Play fullscreen
Reposted fromfriends friends
barb122
6742 0adc
all day!
Reposted fromhighopes highopes viafriends friends
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl